PÄTEVYYS Laillistettu puheterapeutti, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 1995

Filosofian maisterin tutkinto v. 1991. Gradun aiheena oli aikuisten äänihäiriötFilosofian lisensiaatin tutkinto v. 2007. Aiheena lisensiaatintyössä oli lasten orofakiaalisten häiriöiden vaikutukset ja kuntoutus. Tutkinto sisältää erikoistumisen neurologisiin häiriöihin.

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

ORAALIALUEEN SENSOMOTORIIKKA JA DYSFAGIA

NDT -terapeutti (Neurodevelopmental Treatment, Bobath), Orofakiaalinen säätelyterapia, OPT (Oral Placement Therapy), Myofunktionaalinen terapia

Vauvojen imemistaitojen ja sensomotoristen syömisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus sekä kuolaamisen hoitomuodot

Lasten syömisvaikeudet, sensorinen lähestymistapa, SOS - Sequential Oral Sensory Approach to Feeding

DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation), NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation)

KOMMUNIKOINTI, PUHE

Vaativan kuntoutuksen henkilöiden vuorovaikutustaitojen ja kontaktin kehittäminen sekä kommunikointikeinojen löytäminen

AAC (Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät): kuvat, tukiviittomat, viittomakieli, Bliss-symbolit

PROMPT (Prompts for restructuring oral muscular phonetic targets)

OHJAAMINEN

Lapsen kasvuympäristön aikuisten voimavarojen etsiminen ja hyödyntäminen (Voimavarakeskeisen perhetyön koulutus)

Yksilö- ja pienryhmätyönohjaus (Suomen Erikoispuheterapeuttiyhdistys ry)

MUUT MENETELMÄKOULUTUKSET

ICF (International Classification of Functioning), GAS (Goal Attainment Scaling)